Repair Café Tiv'on Logo Design | עיצוב לוגו חוויה מתקנת - קפה תיקונים בטבעון

Tivon repair café logo לוגו חוויה מתקנת

Repair Café initiative in my home town of Tiv'on. 

'חוויה מתקנת' היא התארגנות מקומית של אירועי תיקונים קהילתיים בקרית טבעון. עד לפני 4 שנים גרתי בטבעון וחלק נכבד ממה שאהבתי בעיירה הזו היה היוזמות הקהילתיות שבה.

Tivon repair café tote bag
Tivon repair café logo options עיצוב לוגו קפה תיקונים חוויה מתקנת
Tivon repair café social media
Tivon repair café stickers חוויה מתקנת סטיקרים
Tivon repair café color palette and fonts